Avís Legal

1 . Identificació

D’acord amb l´article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, Gustavo Maximo Loverde - Materializadora Digital (d'ara endavant materializadora) t'informa que les dades aquí consignades corresponen a l'entitat titular dels llocs web materializadora.es, materialitzadora.cat o materializadora.com (d'ara endavant lloc web).


Denominació: Gustavo Maximo Loverde (Materializadora Digital)

CIF: 24433102H

Direcció: C/ Perú 186 bis 08020 Barcelona

Telèfon: +34 670058842

Email: rgpd@materializadora.es


La present informació regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la pàgina web que es publica sota el nom dels dominis materializadora.es, materialitzadora.cat o materializadora.com les quals els usuaris assumeixen i es comprometen a respectar.

 

2 . Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquest lloc web, inclosos els formats, dissenys gràfics, texts, imatges i documents,

pertanyen a materializadora o a la persona física, jurídica, organisme o entitat que n’ostenta la titularitat i estan protegits per la llei de propietat Intel·lectual.


Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial d'aquests continguts, ha de comptar amb el consentiment exprés de nosaltres o a la persona física, jurídica, organisme o entitat que n’ostenta la titularitat.


Si per error he introduït algun element en aquesta web que estigui subjecte a drets d'autor, envia'ns un correu electrònic a l'adreça que apareix en el punt 1 adjuntant prova de dret d'autor i després de verificar la informació ho retirarem de manera prioritària, o a la seva elecció, acreditarem l'obra.

 

3. Condicions d'ús

La utilització de la pàgina atorga la utilització com a usuari i implica l’acceptació de les condicions de l’avís legal, política de privadesa i condicions d’ús. Si l’usuari no n’estigués conforme,

s’abstindrà d’utilitzar la pàgina. L’usuari està obligat i es compromet a utilitzar la pàgina i els continguts de conformitat amb la legislació vigent, l’Avís Legal, i qualsevol altre avís contingut en aquesta pàgina, així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades.

 

4. Exempció de responsabilitats

materializadora, no respondrà de les possibles conseqüències, danys o perjudicis que se’n puguin derivar d’aquesta utilització o ús de la informació. Tant l’accés a aquesta lloc web com

l’ús que es pugui fer de la informació continguda en la mateixa, és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L’usuari s’obliga a no fer servir la informació publicada en aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que pugui ésser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

materializadora es reserva el dret a modificar el contingut de la oferta comercial dels seus productes i serveis quan ho consideri oportú i a mantenir el seu contingut

actualitzat.

materializadora no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errades a l’accés a aquest lloc Web, tot i que farà tots els esforços possibles per tal d’evitar-los.

 

5. Enllaços a altres webs

En aquest nostre lloc web poden aparèixer enllaços a pàgines webs de terceres parts (enllaços externs). Aquestes pàgines no són gestionades ni controlades per materializadora i, per aquesta raó, no ens fem responsables dels continguts d’aquests llocs Web ni aquests estan regulats pel present Avís Legal. Si l'usuari accedeix a aquestes pàgines Web haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat i altres textos legals poden ser diferents als nostres.


6. Legislació aplicable i competència jurisdiccional.

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable. Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que es disposa en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, l'usuari, en virtut de l'acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre's a un fur en concret, l'usuari renuncia expressament al fur que li pogués correspondre i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de BARCELONA.