La Llei de Cookies a Espanya

Compleix amb la Normativa i Evita Sancions fins a 600.000€

Comencem pel Principi: Què Són les Cookies?

Les cookies són fitxers creats per un lloc web que contenen dades que identifiquen l’usuari. L’objectiu és mostrar contingut personalitzat, ajustant-se a les preferències de l’usuari.

Quan visitem un lloc web per primera vegada, s’emmagatzema una galeta al nostre navegador. Si tornem al mateix lloc web, el lloc ens oferirà contingut personalitzat, segons la nostra visita anterior.

(Foto de No Revisions en Unsplash)

Tipus de Cookies

Podem agrupar les cookies en dos grups diferenciats: pròpies i de tercers.

No N’hi ha Prou amb Marcar Una “X” a la Casella

Segons el Reglament General de Protecció de Dades de 2016 l’usuari ha de rebre un consentiment informat per conèixer:

     • Quin tipus de cookies utilitza el lloc web
     • Quines dades emmagatzema el lloc i amb quina finalitat
     • Possibles implicacions per a la privadesa.
     
En resum: màxima transparència.

La Fi als Murs de Cookies

Per altra banda, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) va actualitzar el maig de 2020 la Guia sobre l’ús de cookies per tal de complir amb les directrius del Comité Europeu de Protecció  de Dades (CEPD). El canvi implica la fi a l’obligació d’acceptar les cookies per tal de seguir navegant i la restricció en l’accés a alguns continguts si no les acceptem, acció que es coneix com a “mur de cookies”. En aquests casos, si no l’usuari no les vol acceptar, se li ha d’oferir una alternativa d’accés als continguts. Finalment, el lloc web ha d’oferir la possibiliat de revocar els permisos prèviament concedits si l’usuari així ho desitja.

Possibles Sancions

Les sancions es poden deure a l’incompliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (article 5, LOPD). Segons la gravetat, oscil.len entre els 900€ per les infraccions lleus i els 600.000€ per les molt greus. Per altra banda, es pot incomplir la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (article 22.2, LSSI), amb sancions de 30.000€ a 150.000€.

Assessorament Professional

Es recomana  comptar amb assessorament professional amb l’objectiu d’elaborar un projecte d’implantació previ. D’aquesta manera, podrem complir amb normativa referent a les cookies i evitar possibles sancions.

Materializadora ofereix suport en la implantació i manteniment d’una política de cookies enmarcada en la legislació vigent i adaptada a cada sector, model de negoci i necessitats del seu web.

Comparte el artículo